Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287921

OBCHODNÉ MENO: GALVÁNIHO 4, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43203/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 36 701 343

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

2. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. prieskum trhu,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. vedenie účtovníctva,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Malík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Zúbka 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.11.1971, Deň vzniku funkcie: 19.12.2008

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bernd Himmler, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aspangstraße 45/II, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pokiaľ je vymenovaný iba jeden konateľ, v mene spoločnosti koná samostatne. Pokiaľ je vymenovaných viacero konateľov, konajú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CEE CZ Immobilien GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Friedrichstraße 10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 240731 t

Výška vkladu: 33 195,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 33 195,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 195,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 195,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GALVÁNIHO 4 PLUS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 926 007

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2007 - rozhodnutie spoločníkov o prevode obchodných podielov.

4. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2007 o zlúčení so spoločnosťou GALVÁNIHO 4 PLUS, s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 926 007, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35285/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 172/2007, Nz 28276/2007 notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou dňa 18.07.2007. Spoločnosť GALVÁNIHO 4, s.r.o.. je právnym nástupcom spoločnosti GALVÁNIHO 4 PLUS, s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 926 007, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35285/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2008.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2009.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010.

10. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2012.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1