Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287915

OBCHODNÉ MENO: FB CONSULTING s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84544/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 46 869 727

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. počítačové služby,

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

8. administratívne služby,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. reklamné a marketingové služby,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok

14. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Filip Bubeník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 22, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 03.01.1991, Deň vzniku funkcie: 03.10.2012

Meno a priezvisko: Ing. Martina Strýčková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.08.1970, Deň vzniku funkcie: 11.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Bubeník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 22, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 03.01.1991

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martina Strýčková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.08.1970

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.09.2012 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11. 2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2015.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1