Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287917

OBCHODNÉ MENO: FILMTOPIA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83855/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 

IČO: 46 819 002

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov

4. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Silvia Učňová Kapustová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 04.01.1974, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Punkchart films s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , IČO 46 819 002

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Silvia Učňová Kapustová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 04.01.1974

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.07.2012 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.11.2012, sp. zn. 34 Exre/401/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2012.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1