Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287913

OBCHODNÉ MENO: eveclinic s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90475/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 

IČO: 47 227 133

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Finančný leasing

6. Faktoring a forfaiting

7. Vedenie účtovníctva

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Administratívne služby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Reklamné a marketingové služby

13. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Kopriva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 12.03.1977, Deň vzniku funkcie: 06.08.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Kopriva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 12.03.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.06.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného Anagni s. r. o. na nové Esthetic Centrum s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1