Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287911

OBCHODNÉ MENO: ENERGY GLOBAL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65476/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domové role 71, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03 

IČO: 45 589 071

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. odťahové služby,

6. správa bytového a nebytového fondu,

7. reklamné a marketingové služby,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

12. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

13. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti – učiteľ jazdy na koni

16. Chov hospodárskych zvierat

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jarmila Skatullová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 04.08.1967, Deň vzniku funkcie: 17.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jarmila Skatullová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 04.08.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.05.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších preopisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.01.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z Building International, s. r. o. na ENERGY GLOBAL, s. r. o.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2013.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.09.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1