Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287909

OBCHODNÉ MENO: ECOREAL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59594/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 27 

IČO: 35 754 133

DEŇ ZÁPISU: 09.10.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. - prenájom tovaru, strojov a zariadení,

4. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,

5. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

6. - reklamná a propagačná činnosť,

7. - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,

8. - poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,

9. - prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. - vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1331/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 08.05.1937, Deň vzniku funkcie: 24.07.2009

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 9162/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.11.1970, Deň vzniku funkcie: 24.07.2009

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6793/16A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 01.01.1963, Deň vzniku funkcie: 24.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6793/16A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 01.01.1963

Výška vkladu: 18 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 18 080,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 9162/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.11.1970

Výška vkladu: 1 018 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 018 080,000000 EUR

Meno a priezvisko: Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1331/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 08.05.1937

Výška vkladu: 2 212 840,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 212 840,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 249 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 249 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 669/98 dňa 10.9.1998, ktoré bolo zmenené včasti obchodné meno rozhodnutím dňa 2.10.1998 -notárska zápisnica č. N 748/98, Nz 732/98, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. N 181/99, Nz 168/99, napísanej dňa 5.3.1999 notárom JUDr Macákom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.

3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 č. N 155/99 Nz 155/99

4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení 25.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 291/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.

5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh v časti zmena stanov osvedčuje notárska zápisnica N 111/00, Nz 111/00 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.

6. Notárska zápisnica č. N 163/2002, Nz 163/2002, zo dňa 7.3.2002, spísaná notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou, o priebehu riadného valného zhromaždenia. Ing. Július Vrábeľ, r.č. XXXXXXXXXXX, Ing. Jozef Cíferský, r.č. XXXXXXXXXXX deň zániku funkcie členov štatutárneho orgánu 7.3.2002 Ing. Alexander Lipčák, r.č. XXXXXXXXXXX, JUDr. Juraj Božík, r.č. XXXXXXXXXXX deň zániku člena dozornej rady 7.3.2002

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 15/2003, Nz 2717/2003 zo dňa 16.1.2003. Radovan Šidlo, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.1.2003. Jana Bobríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.1.2003.

8. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice N 779/2003, Nz 117442/2003 zo dňa 10.12.2003.

9. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 23.3.2005 vo forme notárskej zápisnice N 91/2005, Nz 12542/2005 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.

10. Notárska zápisnica N 574/2006, Nz 34059/2006 zo dňa 31.8.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.

11. Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 19109/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.4.2008.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.06.2009, na ktorom bola schválená zmena právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, spísaná do notárskej zápisnice č. N 85/2009, Nz 20149/2009, NCRls 20382/2009 dňa 16.06.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1