Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287912

OBCHODNÉ MENO: ENSA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 7549/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 31 378 927

DEŇ ZÁPISU: 09.09.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - sprostredkovateľská činnosť,

3. - export a import tovaru všetkého druhu okrem tovaru na vývoz a dovoz ktorého sa vzťahuje zvláštne povolenie,

4. - kúpa, predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Encingerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vyhliadke 6355/11A, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 02.10.1961

Meno a priezvisko: Dušan Encinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vyhliadke 6355/11A, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 25.09.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Encingerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vyhliadke 6355/11 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 02.10.1961

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.8.1994 v zmysle ust. §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14367

2. Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 30.10.1997. Notárska zápisnica N 65/97, Nz 64/97 zo dňa 31.10.1997. Stary spis: S.r.o. 14367

3. Notárska zápisnica č. N 329/98, Nz 315/98 zo dňa 24.7.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v súlade so zákona č. 11/1998 Zz.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1