Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287908

OBCHODNÉ MENO: eBločky s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 139367/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 52 555 402

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Administratívne služby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Vedenie účtovníctva

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Finančný lízing

13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Kamil Krajňak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 27.06.1971, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šipikal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 8797/1A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 29.06.1988, Deň vzniku funkcie: 26.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VENARI, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 44 486 430

Výška vkladu: 4 875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 875,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SmartMan, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 8797/1A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , IČO 47 847 786

Výška vkladu: 1 875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 875,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Marfis s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 44 285 167

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1