Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287901

OBCHODNÉ MENO: DOM ŠPORTU, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 159377/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Junácka 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 35 862 289

DEŇ ZÁPISU: 24.07.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Prevádzkovanie športových zariadení

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Skladovanie

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vedenie účtovníctva

13. Prieskum trhu a verejnej mienky

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Počítačové služby

16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Kristián Bednařík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1907/48, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 31.05.1997, Deň vzniku funkcie: 23.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, pričom podpisové právo za spoločnosť vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Admirent 5, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 13/25, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , IČO 54 715 121

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 607/CC/22-ZZ3, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 19.10.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Slovenská sporiteľňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 832 37 , IČO 00 151 653

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.2003 v zmysle ust. § § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 29. 9. 2003. Spoločenská zmluva zo dňa 10. 11. 2003.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2008.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2010. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.12.2010.

5. Rozhodnutie jediného spolčníka zo dňa 29.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1