Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287894

OBCHODNÉ MENO: DaSen spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32269/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 35 891 432

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. - výroba bižutérie, hier a hračiek,

7. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

8. - reklamná a propagačná činnosť,

9. - prenájom priemyselného tovaru,

10. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

11. - ekonomické, organizačné, účtovné a obchodné poradenstvo,

12. - organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,,

13. - prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,

14. - poskytovanie prechodného krátkodobého ubytovania,

15. - vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti,

16. - výskum trhu a verejnej mienky,

17. - prekladateľské a tlmočnícke služby v anglickom a španielskom jazyku,

18. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklích príloh, ako aj bezmäsitých jedál,

19. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, a destilátov,

20. - predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

21. - vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Krippel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 103, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 24.10.1961, Deň vzniku funkcie: 29.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: a) riadenie bežných záležitostí spoločnosti, b) zastupovanie spoločnosti navonok, c) zabezpečovanie vedenia evidencie a účtovníctva spol. podľa platných práv. predpisov, d) uzatváranie zmlúv, e) vypracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku, resp. krytia strát, f) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti, g) vykonávanie rozhodnutí VZ, h) informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, i) disponovanie majetkom spoločnosti v rámci obvyklého hospodárstva, j) mimo obvyklého hospodárenia môžu konatelia nakladať s majetkom spoločnosti len s predchadzajúcim súhlasom VZ,

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Krippel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 24.10.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslava Krippelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 11.04.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.2004, dodatkom č. 1 zo dňa 22.6.2004 v zmysle §§57,105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.3.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.06.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1