Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287898

OBCHODNÉ MENO: DES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29798/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 35 867 141

DEŇ ZÁPISU: 06.10.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),

7. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí a výstav,

8. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,

9. organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. vedenie účtovníctva

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Bihári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svíbová 3065/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 27.05.1970, Deň vzniku funkcie: 28.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti každý samostatne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Bihári, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svíbová 3065/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 27.05.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 135/2003, Nz 22819/2003 zo dňa 27.03.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08. 2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1