Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287899

OBCHODNÉ MENO: Digix Systems, s.r.o. „v likvidácií"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9248/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 31 398 618

DEŇ ZÁPISU: 18.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

3. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozahu voľnej živnosti,

4. prenájom motorových vozidiel,

5. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení výpočtovej techniky,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. prieskum trhu,

8. organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí,

9. ekonomické a organizačné poradenstvo,

10. automatizované spracovanie dát,

11. vedenie účtovníctva,

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

13. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,

14. grafické práce na počítači,

15. - dovoz, vývoz, distribúcia, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,

16. výroba, predaj, údržba a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia - digitálne rádiodiagnostické röntgenové prístroje,

17. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,

18. výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 03.05.1946, Deň vzniku funkcie: 20.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje navonok a v jej mene koná a podpisuje konateľ samostate.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: RNDr. Ľudmila Sitárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 30.08.1948, Deň vzniku funkcie: 26.01.2011

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje prokurista za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 03.05.1946

Výška vkladu:  190 287,000000 EUR, Rozsah splatenia:  190 287,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Ľudmila Sitárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 30.08.1948

Výška vkladu: 22 822,000000 EUR, Rozsah splatenia: 22 822,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   213 109,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   213 109,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Sixray s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , IČO 31 362 648

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 15.12.2014

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: RNDr. Ľudmila Sitárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 30.08.1948, Deň vzniku funkcie: 15.12.2014

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a vykonáva len úkony smerujúce k likvidácií spoločnosti v zmysle ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 44/95, Nz 43/95 zo dňa 14.6.1995 o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16125

2. Spoločnosť prispôsobná ust. z.č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena: pôvodné: Human X s.r.o.

3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 663/00, Nz 662/00 zo dňa 8.12.2000 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zmena obchodného mena, pôvodné Humanix s.r.o.

4. Zmena, úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 129/03, Nz 16327/03 spísanej dňa 5.3.2003 notárom JUDr. Šikutovou. Funkcia konateľa Prof. RNDr. B. Sitára DrSc. sa končí dňom 5.3.2003.

5. Rozdelenie o prevody časti obchodného podielu, zmena zakladateľskej listiny odsúhlasená jediným spoločníkom dňa 20.2.2004 na valnom zhromaždení ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 101/04, Nz 14786/04 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Rozhodnutie spoločnikov prijaté mimo valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena, pôvodné Human X s.r.o.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2005.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 282/2007, Nz 23963/2007, NCRls 23831/2007 zo dňa 18.06.2007. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 283/2007, Nz 23965/2007, NCRls 23832/2007 zo dňa 18.06.2007 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Sixray s.r.o., Lediny 35, Bratislava, IČO: 31 362 648 a nástupníckou spoločnosťou Digix Systems, s.r.o., Polianky 17, Bratislava, IČO: 31 398 618, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Sixray s.r.o.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.

9. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010.

10. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2014.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.08.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1