Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287900

OBCHODNÉ MENO: Dolejší, spol. s r.o., Mlyn a pekáreň Jedľa v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3193/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.BOX 88, Račianska 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 08 

IČO: 31 328 962

DEŇ ZÁPISU: 22.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba trvanlivého pečiva a múčnych zmesí,

2. mlynská, pekárska a cestovinárska výroba,

3. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením),

4. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,

5. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marian Ťašký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 21.11.1950

Meno a priezvisko: Juraj Samek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 30.06.1966

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje úkony smerujúce k likvidácii likvidátor.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marian Ťašký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 11, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 21.11.1950

Výška vkladu: 2 987,452699 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 987,452699 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Rázusová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hýrošova 3, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 04.01.1944

Výška vkladu: 2 987,452699 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 987,452699 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Šelestiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 72, Názov obce: Bratislava

Výška vkladu: 2 987,452699 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 987,452699 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Samek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 30.06.1966

Výška vkladu: 24 231,560779 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 24 231,560779 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918876 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918876 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Viera Netoličková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2420, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 05.10.1963, Deň vzniku funkcie: 26.05.2010

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje úkony smerujúce k lividácii likvidátor.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. č. 512/91 Zb Stary spis: S.r.o. 6500

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1994. Stary spis: S.r.o. 6500

3. Oznámenie konateľov o splatení celého vkladu každého spoločníka v súlade s ust. § 113 ods. 1 Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 6500

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.9.1997. Stary spis: S.r.o. 6500

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.12.1998, na ktorom bola odsúhlasená zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

6. - Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.1999. - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.4.1999.

7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2002.

8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.4.2009, č.k. 36CbR/84/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2009, ktorým súd rozhodol o odvolaní likvidátora Ing. Marty Pomothyovej, Líščie nivy 2, Bratislava.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1