Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287890

OBCHODNÉ MENO: CREBUS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92098/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrútocká 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 47 413 590

DEŇ ZÁPISU: 19.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Administratívne služby

8. Vydavateľská činnosť

9. Reklamné a marketingové služby

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

12. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

13. Počítačové služby

14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Vedenie účtovníctva

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

17. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Svetlana Prágerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olbrachtova 1055/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 09.04.1962, Deň vzniku funkcie: 26.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Linda Prágerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olbrachtova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 25.12.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.08.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1