Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287885

OBCHODNÉ MENO: CENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23954/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 35 810 602

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prevádzkovanie práčovní,

4. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

5. reklamná činnosť,

6. nákup a spracovanie včelieho medu a včelárenských produktov,

7. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Benetin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Longobardská 1593/16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 25.09.1978, Deň vzniku funkcie: 27.04.2001

Meno a priezvisko: Vladimír Kupčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopa Veľkého 36, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 03.05.1978, Deň vzniku funkcie: 27.04.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú jej konatelia, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Každý z konateľov koná samostatne. V nižšie uvedených veciach konajú konatelia spoločne: a) nákup a predaj nehnuteľností za cenu nad 300 000,- Sk b) poskytnutie alebo prevzatie pôžičiek a úverov nad 500 000,- Sk c) predaj a nákup hnuteľných vecí nad 200 000,- Sk d) uzavretie zmlúv s predmetom plnenia nad 500 000,- Sk

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Benetin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Longobardská 1593/16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 25.09.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Kupčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopa Veľkého 36, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 03.05.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.2001 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1