Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287888

OBCHODNÉ MENO: COLREX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106868/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 46 065 423

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

5. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,

6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

7. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,

8. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,

9. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,

10. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

11. počítačové služby,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. vedenie účtovníctva,

14. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Robert Javůrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antonína Sochora 1516/2, Názov obce: Teplice, PSČ: 415 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.05.1975, Deň vzniku funkcie: 23.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Robert Javůrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antonína Sochora 1516/2, Názov obce: Teplice, PSČ: 415 01 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LAMTREND INC, Sídlo: Názov obce: Lewes 16192, PSČ: 19958-977 , Štát: Spojené štáty americké 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.02.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09. 2015.

3. Dňa 29.8.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 34CbR/100/2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1