Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287891

OBCHODNÉ MENO: CRYSTAL&PEARLS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117829/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 346/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 50 777 327

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Markus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vištuk 448, Názov obce: Vištuk, PSČ: 900 85 , Dátum narodenia: 24.07.1971, Deň vzniku funkcie: 02.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Markus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vištuk 448, Názov obce: Vištuk, PSČ: 900 85 , Dátum narodenia: 24.07.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku splynutia.

Obchodné meno/názov: JEWEL&PEARLS s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vištuk 448, Názov obce: Vištuk, PSČ: 900 85 , IČO 46 658 131

Obchodné meno/názov: CRYSTAL&JEWEL s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 47 649 313

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1