Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287873

OBCHODNÉ MENO: BC LOGIA SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160348/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodná 27, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 028 037

DEŇ ZÁPISU: 23.12.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

2. automatizované spracovanie dát

3. poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, komunikácií

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - kancelárska a výpočtová technika

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - kancelárska a výpočtová technika

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnost

8. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

9. poradenská činnosť v oblasti vývoja softwaru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Václav Bříza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukelská 928/20, Názov obce: Praha 9 Hloubětín, PSČ: 19800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.07.1964, Deň vzniku funkcie: 22.04.2022

Meno a priezvisko: Ivan Vystrčil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rerychova 1082/4, Názov obce: Brno, PSČ: 63500 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.06.1966, Deň vzniku funkcie: 22.04.2022

Meno a priezvisko: Ing Veronika Hlavačková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potravinárska 1605/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.04.1980, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ a to samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Hlavačková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potravinárska 1605/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.04.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BC LOGIA a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baarovo nábřeží 749/38, Názov obce: Brno, PSČ: 61400 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 64506410

Výška vkladu: 32 444,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 32 444,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.12.1997 a rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice JUDr. Dariny Hornáčekovej v zmysle § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1256

2. Valné zhromaždenie konané dňa 12.5.1998, schválilo zmenu stanov spoločnosti.

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1998 bola schválená zmena stanov.

4. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.04.1999 v NZ 214/99, napísanej v NÚ Mgr. Zory Belkovej, Skuteckého 16, Banská Bystrica a v NZ 509/99 z 30.11.1999 napísanej v NÚ Mgr. Zory Belkovej, Skuteckého 16, Banská Bystrica, ako aj Zápisnica Dozornej rady č. 1/99, z 30.04.1999.

5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.

6. . Zapisuje sa návrh v zmysle uzstanovenia zák. č. 500/2001 Z.z..

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 770/2013, Nz 57009/2013, NCRls 57804/2013 zo dňa 20.12.2013. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.12.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.12.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného QUANTUS a.s. na nové BC LOGIA SK a. s.

8. Zmena právnej formy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1