Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287880

OBCHODNÉ MENO: CA Family travel s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130316/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 79/65, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 51 810 662

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Vydavateľská činnosť

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Reklamné a marketingové služby

12. Predaj leteckých prepravných služieb

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislava Psotná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 466/88A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 28.07.1975, Deň vzniku funkcie: 28.07.2018

Meno a priezvisko: Ing. Martina Pfeilerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1658/11, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 24.08.1975, Deň vzniku funkcie: 28.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislava Psotná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 44/3A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 28.07.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martina Pfeilerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1658/11, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 24.08.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.06.2018 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 24.07.2018 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1