Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287877

OBCHODNÉ MENO: BMW Slovenská republika s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122411/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 112 736

DEŇ ZÁPISU: 09.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb

4. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel

5. Prevádzkovanie autoumyvárne

6. Ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel

7. Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto-doplnkami)

8. Oprava a výmena pneumatík (pneuservis)

9. Organizovanie školení a seminárov

10. Reklamné a marketingové služby

11. Prenájom dopravných prostriedkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Rita Tonini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ernest-Thun Str. 6, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 14.06.1964, Deň vzniku funkcie: 01.06.2018

Meno a priezvisko: Oliver Rademacher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 124 West 60th Street 44E, Názov obce: New York, PSČ: 100 23 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 26.06.1970, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za Spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak má Spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, za Spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BMW Austria GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siegfried-Marcus-Straße 24, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5021 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 33985 d

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BMW Vertriebs GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siegfried-Marcus-Straße 24, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5021 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 63069 z

Výška vkladu: 34 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 34 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  35 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  35 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Eoana GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siegfried-Marcus-Straße 24, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5021 , Štát: Rakúska republika , IČO FN 483609 s

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.08.2017 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.04.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného ZBO Slovakia s.r.o. na nové BMW Slovenská republika s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2018.

4. Obchodná spoločnosť BMW Slovenská republika s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122411/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou Eoana GmbH, reg. č. FN 483609s, so sídlom Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg, Rakúska republika, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť BMW Slovenská republika s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122411/B, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Slovenskej republike. Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 13.08.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 358/2018, Nz 26247/2018, NCRls 26794/2018 dňa 13.08.2018, na ktorom sa rozhodlo o cezhraničnom zlúčení so zanikajúcou spoločnosťou Eoana GmbH. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 359/2018, Nz 26258/2018, NCRls 26795/2018 zo dňa 13.08.2018, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Eoana GmbH, reg. č. FN 483609s, so sídlom Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg, Rakúska republika a nástupníckou spoločnosťou BMW Slovenská republika s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122411/B, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Eoana GmbH. V zmysle ust. § 69aa ods. 10 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel v spojení s ust. § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel cezhraničné zlúčenie zanikajúcej spoločnosti Eoana GmbH s nástupníckou spoločnosťou BMW Slovenská republika s. r. o. nadobudlo účinky dňom zápisu cezhraničného zlúčenia do obchodného registra, t. j. dňom 27.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1