Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287871

OBCHODNÉ MENO: AWYDA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 125123/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Bartóka 1048/24, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 51 280 051

DEŇ ZÁPISU: 07.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Reklamné a marketingové služby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Prieskum trhu a verejnej mienky

6. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Franco Wendler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3194/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 14.04.1951, Deň vzniku funkcie: 07.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti tak, že každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BEKESIRI s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revoluční 1082/8, Názov obce: Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 1 , Štát: Česká republika , IČO 24 201 219

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1