Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287874

OBCHODNÉ MENO: BCPM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46793/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejkova 11 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 36 800 660

DEŇ ZÁPISU: 04.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ),

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

4. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

5. marketing,

6. poradenská činnosť v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti,

7. automatizované spracovanie údajov,

8. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

9. správa počítačových sietí,

10. systémová údržba softwaru,

11. kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia,

12. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

15. grafické práce na počítači podľa predlohy,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jan Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeseniova 1805/65, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.07.1964, Deň vzniku funkcie: 04.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jan Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeseniova 1805/65, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.07.1964

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.6.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1