Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287867

OBCHODNÉ MENO: askl architektonické štúdio s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4604/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 31 345 247

DEŇ ZÁPISU: 22.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja,

2. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,

3. kresličské a konštrukčné práce,

4. autorizovaný architekt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Karla Kontšeková Smidžárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičová 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 05.10.1977, Deň vzniku funkcie: 28.06.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V prípade právnych úkonov prijímania a poskytovania úverov, vrátane pristúpenia k záväzkom a preberania ručiteľského záväzku, ako aj v prípade právnych úkonov v hodnote nad 2.000 Eur konajú všetci konatelia spoločne. Konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Karla Kontšeková Smidžárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 4395/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 05.10.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.2.1993 v zmysle ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. §§ 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9442

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 16.6.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1995. Stary spis: S.r.o. 9442

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.11.1995. Stary spis: S.r.o. 9442

4. - Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.9.1999. - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.1999.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zníženie základného imania a odvolanie konateľov Ing. Karola Jánošiho, r.č. XXXXXXXXXX, Muškátova 50, 821 01 Bratislava a Michaely Smidžárovej, r.č. XXXXXXXXXXX, Podjavorinskej 7, 811 03 Bratislava. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.7.2000. Spoločenská zmluva zo dňa 27.3.2002.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2005. Funkcia konateľa Ing.M.Štepitu skončila 12.04.2005.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1