Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287862

OBCHODNÉ MENO: AMSEL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56362/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 44 569 424

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prípravné práce k realizácii stavby,

5. administratívne služby,

6. vedenie účtovníctva,

7. výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení,

8. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

9. projektovanie,inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,

10. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,

11. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby,

13. správa bytového/nebytového fondu,

14. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,

15. oprava vyhradených technických zariadení - elektrických,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Jendrišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 65, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 30.07.1969, Deň vzniku funkcie: 03.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene sa podpisuje konateľ vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa samostatne podpíše konateľ spoločnosti. Pokiaľ je menovaných viac konateľov, koná každý z nich samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Jendrišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 65, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 30.07.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2008 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1