Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287863

OBCHODNÉ MENO: AMUR spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46992/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 8 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 806 099

DEŇ ZÁPISU: 18.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. automatizované spracovanie údajov,

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov alebo strojov a prístrojov pre domácnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Yveta Iršová, Bydlisko: Názov obce: Kostolná pri Dunaji 168, PSČ: 925 25 , Dátum narodenia: 12.09.1960, Deň vzniku funkcie: 18.07.2007

Meno a priezvisko: Milan Bratko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 1109/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 27.03.1960, Deň vzniku funkcie: 18.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Yveta Iršová, Bydlisko: Názov obce: Kostolná pri Dunaji 168, PSČ: 925 25 , Dátum narodenia: 12.09.1960

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Bratko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 1109/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 26.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 34CbR/39/2015 - 20 zo dňa 26.9.2022 zrušil obchodnú spoločnosť AMUR spol. s r.o., Jungmannova 8, 851 01 Bratislava, IČO: 36 806 099. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1