Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287869

OBCHODNÉ MENO: Atelerix s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 155951/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 54 136 466

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Fotografické služby

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Dizajnérske činnosti

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Informačná činnosť

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Služby požičovní

19. Poskytovanie služieb osobného charakteru

20. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

22. Vedenie účtovníctva

23. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

24. Textilná výroba

25. Odevná výroba

26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Adam Ješko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 04.09.1984, Deň vzniku funkcie: 15.10.2021

Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 28.06.1990, Deň vzniku funkcie: 15.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Adam Ješko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 04.09.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 28.06.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1