Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287870

OBCHODNÉ MENO: AustriaTec s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 148393/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 53 175 816

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Administratívne služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

17. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

18. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Vedenie účtovníctva

24. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

25. Dizajnérske činnosti

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

28. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

29. Prípravné práce k realizácii stavby

30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

31. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

32. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

33. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

34. Služby požičovní

35. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

36. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

37. Poskytovanie služieb osobného charakteru

38. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

39. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

40. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

41. Výroba lodných plachiet

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rijad Kaminić, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.01.1989, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rijad Kaminić, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.01.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1