Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287851

OBCHODNÉ MENO: A.B.R. Rental s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50123/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 11/3346, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 43 942 326

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

3. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

6. masérske služby,

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

8. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

10. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

11. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Adrián Rentka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.05.1970, Deň vzniku funkcie: 19.01.2008

Meno a priezvisko: Katarína Sitárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3431/43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 18.04.1978, Deň vzniku funkcie: 19.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adrián Rentka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.05.1970

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.1.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1