Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287857

OBCHODNÉ MENO: Akopreseba plus s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68337/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1646/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 

IČO: 45 900 264

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. reklamné a marketingové služby,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. služby súvisiace so skrášlovaním tela

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Administratívne služby

12. Vedenie účtovníctva

13. Faktoring a forfaiting

14. Kuriérske služby

15. Prieskum trhu a verejnej mienky

16. Fotografické služby

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Matej Miezga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1646/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 20.09.1978, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Matej Miezga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1646/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 20.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.10.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1