Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287856

OBCHODNÉ MENO: AK Gavorová a partner, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 99049/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 40A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 47 254 637

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Edita Gavorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 40A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 04.04.1946, Deň vzniku funkcie: 29.05.2014

Meno a priezvisko: JUDr. Svetlana Gavorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 06.07.1976, Deň vzniku funkcie: 21.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Edita Gavorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 40A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 04.04.1946

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Svetlana Gavorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 06.07.1976

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.04.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1