Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287850

OBCHODNÉ MENO: 3B IT Consulting s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152776/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3095/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 53 791 819

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Dizajnérske činnosti

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

10. Informačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Roland Hakszer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3095/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.08.1975, Deň vzniku funkcie: 19.05.2021

Meno a priezvisko: Adam Sas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kryniczna 8, Názov obce: Wroclaw, PSČ: 52213 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.07.1985, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Frank Schröter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Englerallee 8A, Názov obce: Berlin, PSČ: 14195 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.07.1967, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Roland Hakszer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3095/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.08.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Adam Sas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kryniczna 8, Názov obce: Wroclaw, PSČ: 52213 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.07.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Siang Chen Schröter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Englerallee 8A, Názov obce: Berlin, PSČ: 14195 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 17.05.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1