Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287937

OBCHODNÉ MENO: Ice Honour Development a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6348/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavarská 10/H, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 46 878 696

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. reklamné a marketingové služby

11. výkon činnosti stavebného dozoru

12. výkon činnosti stavbyvedúceho

13. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. finančný leasing

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. faktoring a forfaiting

20. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. prenájom hnuteľných vecí

23. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

25. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. prevádzkovanie športových zariadení

27. čistiace a upratovacie služby

28. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mário Bachratý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánska 7139/14, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 02.06.1976, Deň vzniku funkcie: 12.12.2014

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dušan Kuník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Clementisa 6454/61, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 21.03.1978, Deň vzniku funkcie: 12.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bachratý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 307/4, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 03.03.1953, Deň vzniku funkcie: 20.11.2013

Meno a priezvisko: Roman Baranovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 6777/5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 19.09.1971, Deň vzniku funkcie: 12.12.2014

Meno a priezvisko: Christiaan Slagter, Bydlisko: Názov obce: Opoj 282, PSČ: 919 32 , Dátum narodenia: 09.06.1971, Deň vzniku funkcie: 08.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť všetkých listinných akcií na meno je obmedzená stanovami spoločnosti v súlade s § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka, a to tak, že k prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. Dôvod, pre ktorý môže valné zhromaždenie odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií je nasledovný: ak nebolo zachované právo akcionárov na prednostné nadobudnutie akcií v zmysle stanov spoločnosti. Lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a na oznámenie tohto rozhodnutia akcionárovi, je dva mesiace odo dňa doručenia takejto žiadosti do sídla spoločnosti.

Počet: 24 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť všetkých listinných akcií na meno je obmedzená stanovami spoločnosti v súlade s § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka, a to tak, že k prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. Dôvod, pre ktorý môže valné zhromaždenie odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií je nasledovný: ak nebolo zachované právo akcionárov na prednostné nadobudnutie akcií v zmysle stanov spoločnosti. Lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a na oznámenie tohto rozhodnutia akcionárovi, je dva mesiace odo dňa doručenia takejto žiadosti do sídla spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1