Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288075

OBCHODNÉ MENO: Werving people, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5569/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 3060/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 46 733 361

DEŇ ZÁPISU: 28.06.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. počítačové služby

6. administratívne služby

7. vedenie účtovníctva

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Ján Ivančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlebovická 729/6, Názov obce: Praha, PSČ: 199 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.10.1975, Deň vzniku funkcie: 10.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva konajú vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Mikula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ústredie 1243, Názov obce: Skalité, PSČ: 023 14 , Dátum narodenia: 13.07.1990, Deň vzniku funkcie: 27.03.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Manuvia, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 44 400 926

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 399/2012, Nz 20733/2012 dňa 11.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 381/2013 NZ 15914/2013 zo dňa 15.05.2013

3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.11.2013.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2014.

5. Rozhodntuie jediného akcionára zo dňa 17.07.2014.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.01.2016.

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 909/2016, Nz 16716/2016, NCRls 17189/2016 zo dňa 11.05.2016.

8. Notárska zápisnica č. N 290/2017, NZ 5462/2017, NCRls 5567/2017 zo dňa 21.02.2017.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1