Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288009

OBCHODNÉ MENO: PHARMA GROUP, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4047/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 150, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 

IČO: 31 320 911

DEŇ ZÁPISU: 02.04.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť,

4. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok podľa zák.č. 140/1998 Z.z.,

5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,

11. prevádzkovanie kopírovacích a rozmnožovacích zariadení,

12. zásielkový predaj,

13. automatizované spracovanie údajov,

14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware,

15. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

16. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotného materiálu,

17. prevádzkovanie sauny a solária,

18. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel,

19. nákup a predaj motorových vozidiel,

20. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

21. oprava a servis zdravotníckej techniky,

22. nákup a predaj zdravotníckej techniky,

23. poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: MUDr. Peter Kočalka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 05.01.1966, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva a člen predstavenstva každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Sylvia Kočalková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.06.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

Meno a priezvisko: Tatiana Tomašovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Granátová 25336/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 07.08.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Ing. Marián Popelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 1840/9, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 15.02.1985, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 500 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 500 640,000000 EUR

AKCIE

Počet: 452 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.3.1995, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Stary spis: S.r.o. 5190

2. Rozhodnutie o zmene podmienok vykonávania koncesovanej živnosti ev.č. ŽO-95/3898/Ha, reg.č. 3394/95, zo dňa 3. 10. 1995. Stary spis: S.r.o. 5190

3. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.1996. Stary spis: S.r.o. 5190

4. Prevody obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21. júla 1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. - Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.2000. - Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.2000. - Zmena obchodného mena z: "OMNIA SERVIS" s.r.o. na OMNIA PHARMA s.r.o.

6. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 123/2000, Nz 112/2000 dňa 10.5.2000.

7. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000 zmena obchodného mena: pôvodné: OMNIA PHARMA s.r.o.

8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2000. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.12.2000. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.5.2001.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2001. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.7.2001.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.2001. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001.

11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2001, na ktorom sa schválilo rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001.

12. Zánik funkcie konateľa MUDr. Petra Kočalka dňom 12.4.2002. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 12.4.2002. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.2002

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2002. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.07.2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 09.10.2003 a 10.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.09.2003. Dodatok č. 11 zo dňa 02.12.2003 k spoločenskej zmluve.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy obchodnej spoločnosti PHARMA GROUP, s.r.o. na akciovú spoločnosť PHARMA GROUP, a.s.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 7755/2008, Nz 43878/2008 zo dňa 17.10.2008.

17. Notárska zápisnica N 1265/2009, Nz 12615/2009, NCRls 12751/2009 zo dňa 21.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2009.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.03.2012.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 3672/2013, Nz 34741/2013, NCRls 35384/2013 dňa 07.10.2013.

20. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.

21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2014.

22. Zápisnica z valného zhromadenia konaného dňa 16.03.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2018, Nz 8390/2018, NCRis 8529/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1