Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288078

OBCHODNÉ MENO: YIT Slovakia a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1410/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 35 718 625

DEŇ ZÁPISU: 27.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby,

2. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby,

3. vykonávanie dopravných stavieb,

4. vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),

5. obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve,

6. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

9. zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy,

10. realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov,

11. prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

12. projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér,

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,

14. vedenie účtovníctva,

15. prenájom hnuteľných vecí,

16. „Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností“

17. „Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti“;

18. „Skladovanie a pomocné činnosti v doprave“

19. „Čistiace a upratovacie služby“

20. „Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve“

21. „Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení“

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Tom Mikael Sandvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koukkuniementie 3, Názov obce: Espoo, PSČ: 02230 , Štát: Fínska republika , Dátum narodenia: 10.10.1962, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Milan Murcko, MSc, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 43, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 25.05.1964, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Janíček, CFA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 16100/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 28.12.1977, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Forssell, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pietarinkatu 13 b 86, Názov obce: Helsinki, PSČ: 001 40 , Štát: Fínska republika , Dátum narodenia: 16.01.1969, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Aaron Leinonen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jääkärinkatu 7 B 10, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00150 , Štát: Fínska republika , Dátum narodenia: 23.07.1979, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Dovala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 12985/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.02.1979, Deň vzniku funkcie: 19.11.2019

Meno a priezvisko: Samuli Joki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pakkalanrinne 11 A 3, Názov obce: Vantaa, PSČ: 01510 , Štát: Fínska republika , Dátum narodenia: 26.05.1971, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 10162/101, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 18.02.1985, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: YIT Suomi Oy, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panuntie 11, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00620 , Štát: Fínska republika , Iné identifikačné číslo: 1565583-5

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GALA Residence s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 , IČO 36 780 260

Obchodné meno/názov: BERGAMON, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 , IČO 35 886 561

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1999

2. Notárska zápisnica Nz 386/98 spísaná dňa 1.10.1998 notárom JUDr Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. V bod 1.

3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 124/99

4. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/00, Nz 43/00

5. Notárska zápisnica Nz 456/02 spísaná dňa 24.10.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvdčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.

6. Notárska zápisnica č. N 184/2003, Nz 45871/2003 zo dňa 10.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia - 24.06.2004. Stanovy s dodatkom č. 4.

8. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.10.2008, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 21.10.2008, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007.

9. Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009 zo dňa 19.5.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 zo dňa 16.09.2009.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1013/2010, Nz 29792/2010 a NCRls 30241/2010 zo dňa 23.08.2010.

12. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2010

13. Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010

14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCRls 36842/2010 zo dňa 07.10.2010. Zápisnica z volieb členov dozornej rady, ktoré sa konali v dňoch 26.08.2010 - 27.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného REGING a. s. na nové YIT Reding a. s.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 306/2014 Nz 20176/2014 NCRIs 20566/2014.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015.

19. Zmluva o zlúčení N 658/2015, Nz 45554/2015, NCRls 46497/2015 z 24.11.2015.

20. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015, opravná doložka č. 3 zo dňa 30.12.2015.

21. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 650/2015, NZ 59012/2015, NCRls 60044/2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N651/2015, NZ 59014,2015, NCRls 60048/2015.

22. Notárska zápisnica č. N 125/2017, Nz 9509/2017, NCRls 9692/2017 zo dňa 22.03.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1