Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288059

OBCHODNÉ MENO: Technické služby Starého Mesta, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2639/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 35 804 092

DEŇ ZÁPISU: 22.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

3. prenájom garáží a odstavných plôch,

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností,

6. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve),

7. prieskum trhu,

8. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

9. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho pedaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

10. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

11. sprostredkovateľská činnosť,

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

14. počítačové služby,

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

16. vydavateľská činnosť,

17. prenájom hnuteľných vecí,

18. administratívne služby,

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

22. prevádzkovanie športových zariadení,

23. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

24. čistiace a upratovacie služby,

25. reklamné a marketingové služby,

26. fotografické služby,

27. služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov,

28. prieskum trhu a verejnej mienky,

29. ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

30. výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku,

31. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

32. vykonávanie odťahovej služby,

33. skladovanie,

34. lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby

35. prevádzkovanie verejných WC,

36. čistenie kanalizačných systémov,

37. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,

38. prípravné práce k realizácii stavby,

39. dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

40. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,

41. finančný leasing,

42. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

43. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Marek Vrbický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 12.05.1978, Deň vzniku funkcie: 07.10.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Krta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belopotockého 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 11.03.1974, Deň vzniku funkcie: 07.10.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Patrícia Martincová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 25.03.1971, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Palko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.02.1981, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

Meno a priezvisko: Ing. Jana Španková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 10.08.1964, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Boháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vŕšku 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 27.08.1957, Deň vzniku funkcie: 18.11.2019

Meno a priezvisko: Ing. Petr Skalník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Štyridsiatku 7731/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 26.04.1970, Deň vzniku funkcie: 24.05.2021

Meno a priezvisko: Renáta Rafayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za záhradami 26, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 27.05.1985, Deň vzniku funkcie: 18.10.2022

Meno a priezvisko: Viliam Soják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 15.10.1972, Deň vzniku funkcie: 18.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 00 603 147

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   939 055,964951 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   939 055,964951 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňová akcia na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   478 888,667597 EUR 

Počet: 10 , Druh: kmeňové akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3,319392 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňová akcia na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   393 746,265685 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňová akcia na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  66 387,837749 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2000 a rozhodnutím zakladateľa urobeným do notárskej zápisnice N 134/2000 Nz 134/2000 zo dňa 15.12.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. N 85/2001, Nz 85/2001 zo dňa 2.5.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.

3. Notárska zápisnica zo dňa 5. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie spoločnosti, zmenený počet a menovitá hodnota akcií, prerokované odstúpenie z funkcií členov predstavenstva, odvolaný a zvolený člen dozornej rady, schválený dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine a dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti. Jediným akcionárom spoločnosti je: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 811 02 Bratislava.

4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003. Rozhodnutie akcionára z 26.6.2003, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. Arch. Petra Gandla zanikla dňa 26.6.2003, funkcia členov dozornej rady Ing. Jána Odzgana, Ing. L. Taligu zaniká dňa 26.6.2003.

5. Rozhodnutie akcionára zo dňa 3.12.2007.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2007.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2011

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.11.2012.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.03.2013. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.

9. Rozhodnutie jediného akcionátra zo dňa 30.09.2013.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.11.2013.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2015

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1