Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287997

OBCHODNÉ MENO: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3799/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 976 853

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Jandorfová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 23.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibenského 10777/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 03.10.1977, Deň vzniku funkcie: 26.10.2019

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dúcky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabaková 2954/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 08.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.09.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2028/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 23.11.1967, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Šterbák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovská 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 21.06.1978, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Boris Fošnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 5903/42A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 19.05.1979, Deň vzniku funkcie: 07.03.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.03.1977, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bartholomeus Odilia Petrus Frijns, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doornstraat 168-A, Názov obce: Den Haag, PSČ: 2584AP , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 31.05.1971, Deň vzniku funkcie: 26.09.2019

Meno a priezvisko: Renata Jadwiga Kulej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasiedzka 12, Názov obce: Krakov, PSČ: 30-385 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.10.1973, Deň vzniku funkcie: 15.01.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Hajná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 29.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NN Continental Europe Holdings B.V., Sídlo: Názov obce: Haag, Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33002024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 650 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 650 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 650,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005.

2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006.

3. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.

5. Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006.

6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva.

8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva.

9. Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008.

10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009.

12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.

13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010.

15. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.

17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.

18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.

19. Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012.

20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.

21. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.

22. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014.

23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.

24. Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.

26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1