Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288004

OBCHODNÉ MENO: Palace Office, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3956/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Ľ. Štúra 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 36 668 532

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iným než základných služieb spojených s prenájmom,

2. prenájom parkovísk a odstavných plôch,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ),

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ),

5. sprostredkovanie obchodu,

6. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,

7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu,

8. vedenie účtovníctva,

9. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,

10. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve,

13. prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

14. reklamná a propagačná činnosť,

15. administratívne práce,

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby

18. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Hempfingerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 10482/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.05.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Katarína Gajdárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 9117/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 01.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Alena Strempeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 14.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Milan Chrenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulíkova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 24.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 956 435,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 956 435,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

Počet: 159 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 461,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   490 800,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: Invest Rent, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 31 722 253

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť Palace Office, a.s. vznikla rozdelením spoločnosti Invest Rent, a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 31 722 253, ktorá zanikla bez likvidácie ku dňu 01. 09. 2006 na základe schváleného projektu rozdelenia- Notárska zápisnica N 472/2006, NZ 31677/2006, NCRIs 31779/2006 zo dňa 15. 08. 2006. Spoločnosť Palace Office, a.s. je spolu s ďalšími dvoma obchodnými spoločnosťami Invest Rent, a.s. a Tulip House, a.s. právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Invest Rent, a.s., IČO: 31 722 253 a preberá celé imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.9.2008.

4. Notárska zápisnica N 3543/2009, Nz 53512/2009, NCRls 54109/2009 napísaná dňa 15.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2009.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011

6. Zápisnica zo zasadnutia zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1