Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287876

OBCHODNÉ MENO: Bistro.sk a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6693/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 18890/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 51 251 761

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2017

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. prenájom hnuteľných vecí

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Sven Oddens, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeroen Boschlaan 23, Názov obce: Heemstede, Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 24.11.1971, Deň vzniku funkcie: 30.09.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Michael Ingram, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paddock View, Goring Road , Názov obce: Woodcote, PSČ: RG8 0QE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 11.02.1979, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Miloslav Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 14, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 05.07.1980, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Sophie Versteege, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rijnegomlaan 6, Názov obce: Aerdenhout, PSČ: 2111 XN , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 11.12.1974, Deň vzniku funkcie: 30.09.2021

Meno a priezvisko: Maurine Alma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MJ Kosterstraat 17, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1017 VZ , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 20.06.1968, Deň vzniku funkcie: 30.09.2021

Meno a priezvisko: Robert Jan Wassink, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fontein Verschuirstraat 20, Názov obce: Alkmaar, PSČ: 1814 HG , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 25.05.1968, Deň vzniku funkcie: 10.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akýchkoľvek akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 00 678 155

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29. júna 2021 s účinnosťou odo dňa 1. júla 2021 spoločnosť Bistro.sk a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 251 761, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6693/B, ako predávajúci previedla časť svojho podniku týkajúcu sa divízie Content v Slovenskej republike, ktorej súčasťou sú online spravodajské a informačné služby azet.sk a aktuality.sk, e-mailové služby, a všetky ostatné služby, na spoločnosť Ringier Axel Springer Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 708 792, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152107/B, ako kupujúceho.

Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29. júna 2021 s účinnosťou odo dňa 1. júla 2021 spoločnosť Bistro.sk a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 251 761, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6693/B, ako predávajúci previedla časť svojho podniku týkajúcu sa divízie Pokec v Slovenskej republike, ktorej súčasťou je online komunitná a zoznamovacia platforma pokec.sk, na spoločnosť Ringier Axel Springer Communities s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 708 539, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152019/B, ako kupujúceho.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 239/2018, Nz 18009/2018, NCRls 18350/2018 zo dňa 04.06.2018. Projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155 osvedčený do notárskej zápisnice č. N 240/2018, Nz 18022/2018, NCRls 18370/2018 zo dňa 04.06.2018, na základe ktorého sa zanikajúca spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. zlúčila s nástupníckymi spoločnosťami - spoločnosťou Nový čas, a.s., spoločnosťou Život Publishing, a.s. a spoločnosťou Ringier Axel Springer SK, a.s., ktoré sa stávajú univerzálnymi právnymi nástupcami zanikajúcej obchodnej spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. a preberajú na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky a všetok majetok zanikajúcej spoločnosti podľa schváleného projektu rozdelenia spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1