Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287845

OBCHODNÉ MENO: The Yellow Deer s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164865/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Petra a Pavla 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 54 975 913

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Administratívne služby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Chov vybraných druhov zvierat

10. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Prevádzkovanie výdajne stravy

24. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

25. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

26. Finančný lízing

27. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

28. Prevádzkovanie jaslí

29. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

30. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

31. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

32. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

33. Sťahovacie služby

34. Čistiace a upratovacie služby

35. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

36. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľuboš Dobšíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Petra a Pavla 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.01.1987, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Dobšíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Petra a Pavla 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.01.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1