Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287842

OBCHODNÉ MENO: SEIG Global Analytics s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164905/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 55 009 441

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Veľký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Požiarna 1637/3, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 01.04.1987, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Samuel Matejička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medová 452/34, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 12.06.1996, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Samuel Matejička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medová 452/34, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 12.06.1996

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SEIG RETAIL, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 54 111 200

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1