Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287837

OBCHODNÉ MENO: Kondrus a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7488/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4083/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 07 

IČO: 54 988 888

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Administratívne služby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Michal Andrejšin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelené terasy 3907/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 23.04.1984, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda alebo člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Múčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohovce 100, Názov obce: Rohovce, PSČ: 930 30 , Dátum narodenia: 22.02.1986, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Neština, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.09.1989, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Pavol Fázik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 03.01.1995, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená. Na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov na valnom zhromaždení

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1