Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287432

OBCHODNÉ MENO: JUROB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44738/N

SÍDLO:  Názov obce: Jur nad Hronom 179, PSČ: 935 57 

IČO: 51 277 263

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Organizovanie kurzov a školení

6. Administratívne služby

7. Požičiavanie hnuteľných vecí

8. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PaedDr. Ján Füri, Bydlisko: Názov obce: Jur nad Hronom 179, PSČ: 935 57 , Dátum narodenia: 17.09.1955, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PaedDr. Ján Füri, Bydlisko: Názov obce: Jur nad Hronom 179, PSČ: 935 57 , Dátum narodenia: 17.09.1955

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marián Füri, PhD., Bydlisko: Názov obce: Jur nad Hronom 161, PSČ: 935 57 , Dátum narodenia: 20.09.1980

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Füri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súkennícka ul. 3052/4, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 12.01.1979

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1