Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287424

OBCHODNÉ MENO: FEMAD s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1332/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 3, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 

IČO: 31 420 290

DEŇ ZÁPISU: 11.09.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stolárske práce

2. - výroba tovaru z plastov

3. - výroba kovových konštrukcií a ich súčastí, vrátane vyhotovovania konštrukčnej dokumentácie

4. - kovoobrábanie, klampiarske a zámočnícke práce

5. - sklenárske práce

6. - obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

7. - sprostredkovanie obchodov a služieb v rozsahu voľných živností

8. - výroba saponátov a čistiacich prostriedkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marc David Adjiman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Malte 50, Názov obce: Paríž, PSČ: 75011 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 08.05.1967, Deň vzniku funkcie: 28.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú spoločnosť navonok a podpisujú za ňu písomnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Financiere Moussey SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Jules Py 8, Názov obce: Moussey, PSČ: 88210 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: RCS Epinal 827704107

Výška vkladu:  650 202,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  650 202,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   650 202,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   650 202,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 8. 1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 3689

2. Doplnok zo dňa 22.03.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 3689

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 12.01.1998 a Dodatkom č.3 zo dňa 10.03.1998.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 9.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 25.06.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Pribeta, Obchodná 1 na Nesvady, Studená 3.

6. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 6 zo dňa 02.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Attilovi Uzsákovi zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 27.09.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1