Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287429

OBCHODNÉ MENO: GubeRev s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39991/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Malanta 19, Názov obce: Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 951 01 

IČO: 50 103 270

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 19, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 30.01.1964, Deň vzniku funkcie: 19.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Obdokovce 19, Názov obce: Dolné Obdokovce, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 30.01.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1