Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287426

OBCHODNÉ MENO: FLAMTEC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28074/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2885/5, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 21 

IČO: 45 972 001

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. autorizovaný bezpečnostný technik

6. technik požiarnej ochrany

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Pastierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 2366/23, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 20.06.1979, Deň vzniku funkcie: 03.01.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok samostatne a koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Pastierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 2366/23, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 20.06.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1