Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287431

OBCHODNÉ MENO: INVITAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36104/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Mika 628, Názov obce: Kolíňany, PSČ: 951 78 

IČO: 47 527 358

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. počítačové služby

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Szombath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Mika 628, Názov obce: Kolíňany, PSČ: 951 78 , Dátum narodenia: 29.01.1975, Deň vzniku funkcie: 30.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Szombath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Mika 628, Názov obce: Kolíňany, PSČ: 951 78 , Dátum narodenia: 29.01.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1