Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287421

OBCHODNÉ MENO: EUROcent, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20559/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösa 43/7, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 825 930

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti

2. vedenie účtovníctva

3. faktoring a forfaiting

4. podnikateľské poradenstvo

5. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy

7. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, budov a objektov

10. prenájom strojov, zariadení, prístrojov, automobilov, iných dopravných prostriedkov, potrieb pre domácnosť a tovaru osobnej potreby

11. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

12. organizovanie a usporadúvanie prednášok, konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

13. organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových, športových podujatí, výstav výtvarného umenia a umeleckých remesiel

14. kancelárske a sekretárske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Anita Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösová 2512/43, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.10.1979, Deň vzniku funkcie: 22.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Anita Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösová 2512/43, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.10.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1