Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287417

OBCHODNÉ MENO: DRAGON PLASTICS SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12338/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 163, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 36 539 872

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba tovaru, obalov, profilov a iných výrobkov z plastov a predaj hotových výrobkov

2. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Cornelis van Gils, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalfdamseweg 8, Názov obce: Poortvliet, PSČ: 4693RM , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 08.09.1950, Deň vzniku funkcie: 23.09.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Eva Ottingerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 163, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 07.10.1959, Deň vzniku funkcie: 19.12.2008

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený za spoločnosť samostatne konať a podpisovať tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti priipojí svoj podpis a doložku per procuram.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dragon Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schakelweg 8, Názov obce: Sint Maartensdijk, PSČ: 4695RD , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: KVK22037130

Výška vkladu: 19 916,351326 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 19 916,351326 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 916,351326 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 916,351326 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dragon Plastics Rotomoulding s.r.o., IČO: 46 061 002, so sídlom SR, 940 01 Nové Zámky, Tatranská 163, dňa 30.09.2013, schválenej Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 30.09.2013.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1