Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R287413

OBCHODNÉ MENO: Convents Products SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26621/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 4869/10, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 35 879 394

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. stolárstvo - výroba nábytku,

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. zariaďovanie interiérov stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tony Quintens, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lochtemanweg 8/1, Názov obce: Beringen, PSČ: 3580 , Štát: Belgicko , Dátum narodenia: 21.11.1961, Deň vzniku funkcie: 03.03.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Martinus Marie Luis Willems, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hortelstraat 8, Názov obce: Houthalen, PSČ: 3530 , Štát: Belgicko , Dátum narodenia: 24.08.1959, Deň vzniku funkcie: 24.11.2004

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: C & Q Invest, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 4869/10, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , IČO 46 746 684

Výška vkladu:  408 883,000000 EUR, Rozsah splatenia:  408 883,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 11.08.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka C & Q Invest, s. r. o. v prospech C&Q Invest bvba, Lochtemanweg 8/2, 3580 Beringen, Belgicko, reg. č. 0465.398.080. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 15.08.2014.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   408 883,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   408 883,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2003 vo forme notárskej zápisnice N 2707/2003, Nz 11099/2003 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1